X: Accommodatiebeleid

Doel
Uitwerken plannen in ruimtebeslag, verbouwing en financiën door
gemeente. Binnen drie jaar alle gebruikers passende ruimte bieden.
Verregaande samenwerking en afstemming tussen Leemhof en Providentia als sociaal culturele centra nastreven.

 

De gemeentelijke accommodaties kun-nen niet los gezien worden van het DorpsOntwikkelingsPlan voor Gendt, en hebben we dit onderwerp toegevoegd aan ons plan. De werkgroep

GendtVooruit is vastbesloten om actief mee te werken aan de nadere invulling van de gemeentelijke accommodaties in Gendt.


Stand van zaken Leemhof

16 januari 2021
Gendt Vooruit heeft resent weer gesproken met de wethouder. De regiegroep buigt zich over een nieuwe indeling van de Leemhof. Hiervoor hebben de huidige en toekomstige gebruikers input geleverd. Het verder uitwerken van de indeling loopt helaas vertraging op door de lockdown.

De gemeente informeert Gendt Vooruit zodra er een voorstel voor een indeling ligt en deze met de huidige gebruikers besproken is.
Wij houden jullie op de hoogte.